Редагування та видалення категорій

Відкрийте меню та виберіть потрібну категорію. Натисніть на "..." на активній категорії щоб побачити список доступних дій.

image-1632917937280.png

Фото категорії

Буде відображатись в виглядах, де категорії відображаються картками з фото. Якщо фото не вказати, то буде взяте фото першого товару з категорії.

Зміна меню

Якщо вам потрібно змінити меню для категорії, то оберіть потрібну опцію, та оберіть потрібне меню для зміни.


Revision #5
Created 29 September 2021 12:16:26 by Давид
Updated 4 November 2021 23:14:03 by Давид